A csakrákról

a csakrákról a csakrák működéséről ábrázolásáról

A csakrák energiaközpontok, melyek testünk összetett energiarendszerének egyik nélkülözhetetlen része. E nélkül fizikai testünk nem létezne.

Testünk másik nélkülözhetetlen része a Nádik (szintén Szanszkrit eredetű szó, jelentése: ér, cső, csatorna, folyam), azaz energiacsatornák, melyek energiarendszerünkben finom artériahálózatot képeznek, többek között a csakrákat kötik össze.
A csakrák közvetlenül vagy a nádikon keresztül életenergiát (Prana) vesznek fel a Kozmoszból, a csillagokból, természetből, körülöttünk lévő tárgyakból, élőlények és emberek kisugárzásából és a különböző „finomfizikai testeinkből” (erről később még szó lesz), s a lét meg nem nyilvánuló ősforrásaiból. Ezt az energiát frekvenciákká alakítják és az energiacsatornákon továbbítják a test különböző részeibe.

A csakra szó legkorábban a védikus irodalomban, a hindu szentírásokban jelent meg először.
Később a nagy jógi, Patandzsali, a Jóga-szútrák formájában írta le híveinek a csakrákat, mely a köznyelvben a Patandzsali Jóga-szútra néven ismert.

a hét csakra és kundalini
emberi test csakrái
csakrák száma hindu ábrázolás

A csakrák nagy része azonban csekély szerepet játszik az energiarendszer egészében. Körülbelül negyven mellékcsakra létezik, amelyeknek nagyobb jelentőséget tulajdoníthatunk. A legfontosabbak közülük a lép, a nyak, a tenyér és a talp területén vannak.

A csakrákról alkotott nézőpontok közül a hét csakra klasszikus rendszere a legelterjedtebb. Mielőtt azonban részletesen bemutatnám ezeket, lássunk néhány hindu hagyományt, melyek különböző nézőpontokat képviselnek a csakrákról:

 • Bhakti jóga: A bhakti jógában a csakrák száma változó, de a hangsúly gyakran a szívcsakrán van, mint a spirituális odaadás központján.
 • Ayurvéda (3): Az Ayurvédában három fő csakra van, amelyeket “Marmas”-nak neveznek, és amelyeket a testben lévő fizikai, mentális és spirituális energiák fókuszpontjainak tartanak.
 • Shaivizmus (5): A shaivizmusban öt csakra létezik, a középpontban a szív- és a koronacsakra áll.
 • Tantra (6): A tantrában hagyományosan négy-hat csakrát tartanak számon, amelyek közül a koronacsakrát tekintik a legmagasabbnak.
 • Kasmír-shaivizmus (6-7): A kasmír-shaivizmusban hat vagy hét csakra van, és a hangsúly a bennük lévő isteni energia felébresztésén alapszik.
 • Hatha-jóga (7): A Hatha jógában hét fő csakra van, de egyes Hatha jóga hagyományok további csakrákat is ismernek.
 • Kundalini jóga (7): A Kundalini jógában hét fő csakra van, de további kisebb csakrákat is ismernek.
 • Nath-hagyomány (8): A Nath-hagyományban nyolc fő csakra van, a hangsúly az isteni energia felébredésén van ezeken a központokon keresztül.
 • Vaisnavizmus (12): A vaisnavizmusban tizenkét csakra van, a hangsúly a spirituális felemelkedésen van ezeken a központokon keresztül.

A hét csakra mindegyike saját rezgéssel rendelkezik és meghatározott célt szolgál.
A csakrák tölcsér alakú virágkehelyhez hasonlítanak, különböző számú virágszirmokkal. Keleti országokban gyakran lótuszvirágként ábrázolják őket. A virágszirmokra való szétválás az energiacsatornák szerteágazásának felelnek meg, melyeken keresztül az energia a csakrákba áramlik, majd tovább a test különböző részeibe. Minden egyes virágkehely mélyéből egy újabb csatorna indul ki és egyenesen a gerincoszlopba torkollik.

Ha a forgási irány megváltozik és kifelé irányul, az energia a csakrákból kiáramlik. A csakrák hol jobb, hol bal irányba forognak.

A férfiak és a nők esetében alapvető különbség, hogy ugyanazok a csakrák, amelyek a férfiaknál jobbra (az óramutató irányával azonosan) forognak, a nőknél balra – és fordítva. A forgási irány csakrák szerint is változik.
A csakrák kúp alakúak, melyek elől és hátul kinyúlnak és megnyílnak előttünk és hátunk felé. Az emberek többségénél a csakrák körülbelül 10 cm kiterjedésüek.

Minden egyes csakrában színváltozások történnek, de mindegyik csakrának van egy meghatározó fő színe. Az érzelmileg és szellemileg fejlett emberek esetében a csakrák kiterjedtebbek és rezgésifrekvenciáik is magasabbak. Színeik is tisztábbá, fényesebbé válnak.

A csakrákat különböző belső és külső dimenziók felé vezető nyílásoknak is tekintik. Nemcsak a test szerveihez, hanem érzelmi állapotokhoz, tudatszintekhez, színekhez, bolygókhoz, természeti elemekhez, frekvenciákhoz és mitikus istenségekhez kapcsolódnak, és különböző jelentéssel és aspektusokkal bírnak.

Energiarendszerünk (Csakrák és Nádik) működése közvetlen hatással van fizikai, pszichológiai, érzelmi, mentális és spirituális érzékelésünkre.

Ha a csakrákban vagy energiacsatornákban elakadás van, az életenergia nem áramlik megfelelően a testünkben, ez erőteljesen kihat a gondolkodásunkra, közérzetünkre, érzelmi és testi állapotunkra, ezáltal életminőségünkre.
Ezen túlmenően nem tud megkezdődni a spirituális ébredés, az isteni tudattal való egyesülés, ezáltal a “megvilágosodás” sem következik be.

csakrák színe és szimbóluma csodálatosan ábrázolva

Ahhoz, hogy megértsük a csakrák elhelyezkedését, fontos tudni, hogy a hinduizmusban a Sarira Traya, a Három test tana szerint az emberi lény három sharirából azaz “testből” áll. A három test tana alapvető tanítás az indiai filozófiában és vallásban.

Szvámi Sivananda (más néven Sivananda Saraswati, jóga guru, hindu spirituális tanító és a védánta hirdetője volt) úgy jellemzi a kauzális testet, mint “A kezdettelen tudatlanság, amely leírhatatlan.” Sziddharameshwar Maharaj, Nisargadatta Maharaj guruja szintén úgy írja le a kauzális testet, mint amit “üresség”, “tudatlanság” és “sötétség” jellemez.

A Kauzális test csupán az oka illetve magja a finom testnek és a durva testnek.

A Kauzális testet a három test közül a legösszetettebbnek tekintik. Ez tartalmazza a tapasztalatok benyomásait, amelyek a múltbeli tapasztalatokból erednek.

A Finom test az elme és az életenergiák teste, amelyek életben tartják a fizikai testet. A kauzális testtel együtt ez a vándorló lélek vagy dzsíva, amely halálakor elválik a durva testtől.

A finom test 5 finom elemből áll.

 • Az érzékelés (Sravanadipanchakam) öt szerve: a szem, a fül, a bőr, a nyelv és az orr;
 • A cselekvés (Vagadipanchakam) öt szerve: beszéd, kéz, lábak, végbélnyílás és nemi szervek;
 • Az 5 létfontosságú légzés (Pranapanchakam): Prána (légzés), Apána (a salakanyagok kiürítése a testből), Vjána (vérkeringés), Udána (cselekvések, mint a tüsszentés, sírás, hányás stb.), Szamána (emésztés);
 • Az elme, mely nem fizikai értelemben, hanem az egyén mentális folyamatának egészére utal (Manas);
 • Az Intellektus (Buddhi), a megkülönböztető bölcsesség.

Más indiai hagyományok a finomtestet nyolcszoros aggregátumnak tekintik, fentiekhez hozzáadja az avidyāt, a kámát és a karmát.

Az úgynevezett “finomtestekkel” kapcsolatos elképzelések és gyakorlatok a világ számos részén évszázadok óta léteznek és ezeket különbözőképpen más elnevezésekkel illetik, mint például szellemtest, ezoterikus anatómia, sziderikus test és éterikus test. Gyakorlatilag minden általunk ismert emberi kultúrában létezik valamilyen elképzelés az elméről, a szellemről vagy a lélekről, mint a fizikai testtől elkülönülő fogalomról, már csak azért is, hogy megmagyarázzák az olyan élményeket, mint az alvás és az álmodás.

A mellékelt ábra az indiai filozófia szerinti, Finom test egyszerűsített nézete, mely az alábbiakat mutatja be:

finom testben áramló energia

A – Kundalini: A kozmikus teremtő-energia, mely kígyóként összetekeredve a gerincoszlop alsó végén helyezkedik el, és a Sushumna energiacsatorna (C) mentén felfelé áramlik.
Az indiai tanok szerint Shakti vagyis az istenség női megjelenése. Az isteni lét ezen formája a teremtés összes megnyilvánulását kifejezi. A legtöbb ember esetében a Kundalini-erő csak nagyon csekély mértékben folyik át a Sushumna-n. Minél fejlettebb önismeretünk, annál nagyobb erővel tör át a Kundalini-erő a csatornán a gerincoszlop felé és aktivizálja az egyes csatornákat. Ez az aktivitás az erőközpontok kiterjedését és a frekvenciák felgyorsulását idézi elő. A Kundalini-erő a csakrákat energiával látja el, amely az embereket képessé teszi arra, hogy evolúciós fejlődésük során minden olyan erővel és képességgel rendelkezzenek, amelyek a teremtés különböző energetikai és materiális síkjára kihatnak, és hogy ezeket az erőket képesek legyenek belevonni életükbe.
A Kundalini növekvő energiája minden egyes csakrában más-más rezgésre alakul át, amely az adott csakra feladatkörének felel meg.

B – Ida, a három fő Nadi (energiacsatorna) egyike: A gyökér-csakra bal oldalából indul ki és a bal orrlyukban végződik. Képes arra, hogy közvetlen módon a belégzés során a levegőből Pránát (életenergiát) vegyen fel, és kilégzéskor mérgező anyagokat bocsásson ki magából.

C – Sushumna, a három fő Nadi (energiacsatorna) egyike: A „gyökér-csakra” és a „korona-csakra” között fut ez a csatorna, melyen a Kundalini-erő felfelé halad és a csakrákat életerővel tölti fel.

D – Pingala, a három fő Nadi (energiacsatorna) egyike: A napenergia hordozója, s a napenergia a tűz és a hajtóerő. Ez a csatorna a Gyökér-csakra jobb oldalából indul ki és a jobb orrlyuk felső részében végződik. Képes arra, hogy közvetlen módon a belégzés során a levegőből Pránát (életenergiát) vegyen fel, és kilégzéskor mérgező anyagokat bocsásson ki magából.

E – Spirit = Atma = Lélek. Param Pujya Dadashri (indiai spirituális vezető volt Gudzsarátból, aki megalapította az Akram Vignan mozgalmat) azt mondja: “Az Atma valódi jelentése az Én, az ember valódi formája. Az örök boldogság, a boldogság benned van. Valódi Éned, azaz a Lélek a végtelen boldogság lakhelye!” Az emberi élet végső célja a Lélek felébredése.

F – Ego

G – Superego

1a – A Mūlādhāra kezdete, “bejárata”

3a – Void, azaz üresség

1 – 7 – A hét csakra (lásd alábbiakban)

A Fizikai test, amely eszik, lélegzik és mozog (cselekszik). Sokféle összetevőből áll, amelyeket az ember előző életében elkövetett karmái (cselekedetei) hoztak létre. A Fizikai test az egyén tapasztalásának eszköze, amely a testhez kötődve és az Egó (ahamkara) által uralva a test külső és belső érzék- és cselekvésszerveit használja.

A Fizikai test fő jellemzői a születés  (szambhava), öregedés (dzsara), a halál (maranam), valamint az “éber állapot”.

a 7 csakra szimbólumainak ábrázolása az emberi testben
a hét fő csakra ábrázolása az emberi testben

7. CROWN – Sahasrāra csakra – Korona / lótusz csakra

6. THIRD EYE – Āgyā csakra – (Ajna csakra) Homlok / Harmadik szem csakra

5. THROAT – Vishuddhi csakra – (Vishuddha csakra) – Torok csakra

4. HEART – Anāhata csakra – Szív csakra

3. SOLAR PLEXUS – Manipūra csakra – Napfonat / köldök csakra

2. SACRAL – Svadhishthāna csakra – Szex / keresztcsonti / szakrális csakra

1. ROOT – Mūlādhāra csakra – Gyökér / alap csakra

Egy kiegyensúlyozott csakra összhangban van a külső energiákkal, és képes a teljes rezgésspektrumot interferencia (blokkolások) nélkül feldolgozni.
Ha az energiarendszer megfelelően működik, azaz tökéletesen áramlik az életenergia, a valóság érzékelése sokkal tisztább, mert a látásunkat az energia irányítja, és nem annyira az elme. Elkezdünk áramlani az életen keresztül, és az életenergia áramlik bennünk. Ekkor kapcsolódunk újra a természethez, kapcsolódunk a forrásunkhoz, visszatérünk természetes tanulási utunkra, ledolgozzuk karmikus kötelezettségeinket, rugalmasak és nyitottak leszünk a változásokra és az új életkihívásokra. Fejlődik az intuíciónk, könnyedén járunk, és pozitív energiával sugárzunk.

Erről részletesen a BLOG-ban a Csakrák harmonizálása címszó alatt.

Külön-külön a hét csakráról, hatásairól, színeiről, szimbólumairól a BLOG -ban olvashatsz részletesen.

Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.chakras.net
https://www.7chakracolors.com
https://mandalas.life
https://www.theyoganomads.com
Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski – Gyógyítás a csakrák harmonizálásával (Rejtett Energiák)

Képek forrása:
https://www.dreamstime.com/futuristic-meditation-cosmic-energy-spiritual-awakening-captivating-digital-artwork-depicts-two-futuristic-humanoid-image320615598
https://en.rattibha.com/thread/1626535760622157824
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra#/media/File:Sapta_Chakra,_1899_(cropped).jpg
https://mandalas.life/get/7-chakra-tibetan-thangka-with-yellow-yogi/
https://pixabay.com/hu/illustrations/ai-generált-csakra-jóga-elmélkedés-8397121/
https://tantra-kundalini-yoga.com/en/ressources/chakras
https://depositphotos.com/hu/vector/yoga-lotus-pose-meditating-woman-icon-84089874.html
https://www.freepik.com/free-vector/body-chakras-collection-template_8514561.htm

ez is érdekelhet

mūlādhāra csakra gyökér alap csakra
svadhishthāna csakra szex keresztcsonti szakrális csakra
manipūra csakra napfonat köldök csakra
anāhata csakra szív csakra
vishuddhi csakra vishuddha csakra torok csakra
ágyā csakra ajna csakra homlok harmadik szem csakra
sahasrāra csakra korona lótusz csakra

nézd meg a többi blog bejegyzést !

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel a DOT & PAINT hírlevélre, hogy értesülj az új termékekről, akciókról, ingyenes szállításról!